2022. március 16-án került megrendezésre a HUSRB/1903/42/0036 kódjelű SENTREM című projekt záró rendezvénye, a projekt az Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia Program támogatásával valósult meg.
A projekt fő célja volt egy olyan környezet létrehozása, amely a hátrányos helyzetű csoportokat részesíti előnyben és beintegrálja őket a társadalomba, segítve a tudatosság növelését, kiemelten a hulladék szelektív gyűjtésében és feldolgozásában.
Kitűzött cél volt javítani a veszélyeztetett csoportok, így a romák és a roma fiatalok társadalmi-gazdasági helyzetén. A projekt keretében létrejött egy szociális vállalkozás, amely segíti a fent említett csoportok vezetői ismereteinek és készségeinek fejlesztését a szekundáris hulladék begyűjtése során. Ehhez igazodva több szakmai képzés is megvalósult azzal a célzattal, hogy ösztönözze a célcsoportok társadalmi vállalkozói szellemének fejlesztését.