Törökkanizsa Önkormányzata

A törökkanizsai önkormányzat fő kezdeményezettként (LB) vesz részt a megvalósuló projektben. Hatáskörébe tartozik a projekt és a feladatok irányítása, illetve az érintett intézményekkel való kapcsolattartás. A törökkanizsai önkormányzat a partnerrel (Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete) együtt felel a projekttevékenységek és a vártható eredmények megvalósulásáért. Az önkormányzat feladata többek között, hogy területének kulturális és történelmi műemlékeit megőrizze és népszerűsítse, a projekt ugyanis turistákkal is számol. A sikerhez a területen minden szükséges erőforrás készen áll, emellett az önkormányzat szakképzett és tapasztalt projektcsapattal támogatja a projektet. Olyan projektmenedzserek kerültek bevonásra, akik már dolgoztak IPA-projektekben.

Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete (KEFE)

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete (KEFE) 1990-ben alakult meg. Az egyesület alapvető feladata a társadalom felé nyitott és felelős értelmiségi identitás kialakítása, a keresztény értelmiségi réteg szellemi és kulturális fejlődésének elősegítése.
A projekt során B1 kezdeményezettként vesz részt, aki a magyarországi tevékenységek végrehajtásáért lesz felelős. A KEFE feladata, hogy a törökkanizsai önkormányzattal folyamatos kommunikációt folytasson, a dokumentációkat összehangolva készítse el. Az egyesület célul tűzte ki, hogy a felsőoktatásban tanulókkal folytatott közös programok elősegítsék a katolikus értelmiség megerősödését. Az egyesület az elmúlt bő két évtizedben arra törekedett, hogy felébressze és erősítse a fiatalokban a társadalom iránti felelősségtudatot.
Az Egyesület az elmúlt években részt vett országos és helyi szintű találkozók megszervezésében és lebonyolításában. Ezen kívül részt vesz szakmai és teológiai találkozókon, konferenciákon. A fiatalok számára táborokat, sporteseményeket, filmklubokat szerveznek az egyesület tagjai (pl. Bácskai Ifjúsági Civil Akcióhét, Szegedi Tanulmányi Napok, Unitas Kupa). Emellett az egyesület különböző pályázatokat valósít meg, amelyek erősítik a helyiek összetartozását. A megvalósított programok során önkéntesek vettek részt a megvalósításban. Továbbá a felsőoktatásban tanuló katolikus (és nem csak katolikus) fiataloknak is szervezett rendezvényeket, és emellett rendszeres résztvevője az országos eseményeknek (pl. Országos Katolikus Egyetemista Találkozó). A szervezet emellett tréningeket is tart. Fő működési területe: esélyegyenlőség, vallás, önkéntesség, civil társadalom, ifjúságpolitika, ifjúsági szolgáltatások, közösségfejlesztés, környezet és ökológia.