Elsődleges célkitűzés

A kkv-k gazdasági versenyképességének növelése az innováció által vezért fejlesztésekkel.

Tevékenység

A társadalmi vállalkozói szellem ösztönzése és fejlesztése.

A projekt fő célja

Olyan környezet létrehozása, ami a hátrányos helyzetű csoportot előnyben részesíti és integrálja a társadalomba, segíti a tudatosság elérésében, kiemelten a hulladék szelektív gyűjtésében és feldolgozásában.

A kiválasztott tevékenység programszintű konkrét célja

A program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a roma fiatalok informális hulladékgyűjtőinek bevezetéséhez, amihez a létrejövő szociális vállalkozási forma fog segíteni.

Hogyan járul hozzá a projekt fő célja a programszintű célkitűzéshez?

A projekt fő célkitűzése hozzájárul a programszintű egyedi célkitűzéshez, mégpedig úgy, hogy a NEET ("nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő") csoportba tartozó fiatal romák társadalmi státuszát javítja. A projekt lehetővé teszi a legalizációt, ami a célcsoport gazdasági állapotát is javítani fogja, hiszen jövedelemre tesznek szert. A célcsoport elsősorban a belvárosban fog dolgozni. A projekttevékenységek eredményei jelentős hatással lesznek a környezeti helyzet javulására is, mivel a közösségi szilárd hulladékot mostantól a körforgásos gazdaságban használják fel.