Prioritetni cilj

Povećanje ekonomske konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj vođen inovacijama.

Akcija

Podsticanje i razvoj socijalnog preduzetništva.

Glavni cilj projekta

Stvaranje okruženja koja favorizuje i integriše grupu u nepovoljnom položaju u društvo i pomaže u podizanju svesti, posebno u selektivnom prikupljanju i preradi otpada.

Specifičan cilj programa za odabranu akciju

Opšti cilj programa je da doprinese registraciju mladih romskih sekundarnih sakupljača, što će biti olakšano sa novim oblikom socijalnog preduzetništva.

Kako glavni cilj programa doprinosi cilju na programskom nivou?

Glavni cilj projekta doprinosi specifičnom cilju na programskom nivou, naime poboljšanju društvenog statusa mladih Roma koji pripadaju grupi NEET ("nezaposleni, nisu u obrazovanju ili obuci"). Projekat će omogućiti legalizaciju, što će takođe poboljšati ekonomsku situaciju ciljne grupe jer ostvaruju prihod. Ciljna grupa će raditi prvenstveno u centru grada i u okolnim mestima. Rezultati projektnih aktivnosti takođe će imati značajan uticaj na poboljšanje ekološke situacije, jer se čvrsti otpad Zajednice sada koristi u kružnoj ekonomiji.