Opština Novi Kneževac

Opština Novi Kneževac je glavni inicijator (LB) u projektu. Odgovoran je za upravljanje nad projektom i zadacima, kao i za povezivanje sa uključenim institucijama. Opština Novi Kneževac je zajedno sa partnerom (Udruženje katoličkih studenata fakulteta i više škole „KEFE”) odgovorna za implementaciju projektnih aktivnosti i za očekivane rezultate. Zadatak opštine je, između ostalog, očuvanje i promocija kulturno -istorijskih spomenika svog područja, jer se u projektu uzimaju u obzir i turisti. Svi potrebni resursi u ovoj oblasti spremni su za uspeh, a opština podržava projekat sa kvalifikovanim i iskusnim projektnim timom. Uključeni su menadžeri projekata koji su već radili na IPA projektima.

Udruženje Katoličkih Studenata Fakulteta i Više Škole „KEFE”

Udruženje KEFE osnovano je 1990. godine. Osnovni zadatak udruženja je da formira intelektualni identitet koji je otvoren i odgovoran za društvo, i da promoviše intelektualni i kulturni razvoj hrišćanskih intelektualaca.
Tokom projekta će učestvovati kao partner (B1), koji će biti odgovoran za sprovođenje aktivnosti u Mađarskoj. Zadatak KEFE -a je da održava stalnu komunikaciju sa lokalnom upravom Novog Kneževca, da koordinirano priprema dokumentaciju. Udruženje je postavilo cilj zajedničkih programa sa studentima visokog obrazovanja kako bi pomoglo jačanju katoličke inteligencije. Tokom protekle dve decenije, udruženje je nastojalo da probudi i ojača osećaj odgovornosti mladih za društvo.